*************************************************************

******************************************

+ نوشته شده توسط همولایتی در جمعه بیست و هفتم تیر 1393 و ساعت 2:24 |
قلم را سر کنم از استخونم                             مرکب سازم از رگهای خونم

قلم را سر کنم نامه نویسم                            برای دلبر شیرین زبونم

***************************************************

در این کوچه شما در وا نمیشه                     کسی هم قد من پیدا نمیشه

کسی هم قد من در بالا خانه                         کلیدش گم شده پیدا نمیشه

****************************************************

تو در بالای دیوار من زیر دیوار                       تو در شادی و من در غم گرفتار

+ نوشته شده توسط همولایتی در سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 و ساعت 16:12 |

سلام به دوستان عزیز و دوست داشتنی فرومدی

اگه دو.بیتی قدیمی فرومدی ( محلی ) بلدی در بخش نظر برام ارسال کن

تا دوستان فیض ببرند .

****************************

خیلی زود وزمگردام ..... انشاا........

+ نوشته شده توسط همولایتی در دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 و ساعت 22:23 |
به شب نالوم به شب شبگیر نالوم                          ر دست طالع و تقدیرنالوم

ز دست طالع و تقدیر و اقبال                                 مثال شیر در زنجیر نالوم

*************************************************************

الا لای لای الا چاروم همینه                               لحافوم آسمان فرشوم زمینه

+ نوشته شده توسط همولایتی در دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 و ساعت 16:26 |
سر کوه های بلندام جان مادر

                                   نمی تانام بیایام جان مادر

شنیدم کی دلت  را غم گرفته

                                   به پیشت روسیانام جان مادر

 

-------------------------------------------------------

در این کوه های پرسنگام خدایا

                                     برای یار و دلتنگام خدایا

خدوندا به سرسنگام رسانید

                                  به پیش یار دلتنگام رسانید

 

*******************************************

+ نوشته شده توسط همولایتی در دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 و ساعت 12:36 |
امام علی علیه‌السلام: بعد از سلامتی خنده بزرگترین نعمت خداست 
 
رفته بیام عابر بانک پول بگیرام  نوشته بو " زبون خود را وارد کنید "
 
به هزار زحمت خواستام زبونم از اونجی کی کارت وارد منن زبونمه د امیو کنام  نشد که نشد
 
شما گول ایی حرفار بنخورین
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 پسره ۳۲ سالشه

«یکی‌» بهش گفته دماغش بزرگه ... به فکر عمل کردنش افتاده

حالا اگه «همهٔ دنیا»  ... بگن طرز فکرت مشکل داره

به فکر رفعش نمیوفته    

 

--------------------------------------------------------------------------------

فعلا بسه. دوبره ورمگردام . د آینده نزدیک  .... امشاا.....

+ نوشته شده توسط همولایتی در یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 و ساعت 11:12 |
قلم را سر کنام از چوب فلفل                     نویسام نامه ای بر پرده دل

نویسام نامه ای مادر بخواند                    که از درد دلام حیران بماند

 

--------------------------------------------------------------------------

 

بلند بالا به بالات آمدم من                       برای خال لب هات آمدم من

شتفتام خال لبهات می فروشی                 خریدارام به سودات آمدم من

 

*************************************************************

+ نوشته شده توسط همولایتی در پنجشنبه نوزدهم تیر 1393 و ساعت 14:40 |

بر این گودال و پیچده غباری    ...     فرومد را پناه  کرده گداری

که هــر کی نامه از مارام بیاره   ...   زیارت میکنام مثل مزاری

 

********************************************

 

سر اندازو سر اندازو سرانداز   ....  سر هر کوچه لی یک نار و بنداز

سر هر کوچه ای یک نار شیرین ...    برای شربت بیمار بنداز

 

*********************************************

 

اگر از در زنی از بومت آیوم    ... اگر هر دم زنی هر شومت آیوم

به اره گر ببیرن دست و پایوم ... به زانو گر نیایوم بی وفایوم

 

----------------------------------------------------------------------------

+ نوشته شده توسط همولایتی در چهارشنبه هجدهم تیر 1393 و ساعت 8:10 |